Biserica Ortodoxă din comuna Buza

Biserica Ortodoxă din comuna Buza

În anii 1966-1967 meşteri locali coordonaţi de Ghergheni Gheorghe au construit, pe locul bisericii vechi de lemn, actuala biserică de lemn cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, pictată de Vasile Moraru în 1967-1968. A fost reparată capital şi repictată de Indoleanu Horea Adrian din Gherla în anii 1995-1997. Biserica păstrează şi o icoană împărătească de tipul Deisis, semnată Gavril Zugrav şi datată în anul 1768, icoana fiind cu fond de aur, pictată cu minuţiozitate de caligraf, cu o compoziţie arhaică ce sugerează contacte ale artistului cu meşteri veniţi de la sudul Carpaţilor. Casa parohială apare menţionată pentru prima dată în 1853.

Înapoi